Thursday, June 30, 2016

फ्रेंच कनेक्शन

परवा रस्त्याने जात असताना फ्रेंच क्लासेसचा एक बोर्ड दिसला. मी गंमतीत म्हणून बाळराजांना विचारलं "काय रे, फ्रेंच क्लासला जायचं का?" (पूर्वी त्याला थोडी थोडी स्पॅनिश यायची आणि आवडायचीही.. या पार्श्वभूमीवर)

बाळराजे : फ्रेंच? म्हणजे?

मी : अरे फ्रेंच ही एक लँग्वेज आहे. मराठी, इंग्रजी, स्पॅनिश सारखी

बा.रा. : बाबा, फ्रेंच कोण बोलतं?

मी : अरे, फ्रान्समधले लोक फ्रेंच बोलतात. फ्रान्स हा एक देश आहे. अ कंट्री. भारत किंवा अमेरिकेसारखा.

बा.रा. : बाबा, तिथल्या लोकांना मराठी किंवा इंग्लिश येतं का?

मी : नाही रे. त्यांना फ्रेंच येतं फक्त..

बा.रा. : बा...... बा...... (प्रचंड टेन्शनमध्ये येऊन अतिशय पॅनिक स्वरात). अरे मग ते मला कसं शिकवणार? माझ्याशी ते कसे बोलणार? आता मी काय करू??

No comments:

Post a Comment