Thursday, June 30, 2016

गुडघ्याला बाशिंग

सीझन : बाळराजांच्या मुंजीच्या तयारीचा
प्रसंग : मुंडावळ्या खरेदीचा

बाळराजांच्या कपाळी मुंडावळ बांधली जाते. आईसाहेब आणि आजीसाहेबांच्या तोंडून अर्थातच समाधानमिश्रित कौतुकाचे उद्गार निघतात. परंतु बाळराजे विशेष इम्प्रेस झाल्यासारखे वाटत नाहीत किंबहुना थोडे नाराजच वाटतात. अखेरीस काळजीयुक्त सवाल केला जातोच.

माँसाहेब : काय रे आवडल्या नाही का मुंडावळ्या?

बाळराजे : आवडल्या.

माँसा : मग?

बारा : अग पण.

माँसा : पण काय?

बारा : अग मला असं वाटतंय की या मुंडावळ्या मला लग्नात लहान होतील.

आईसाहेब आणि आजीसाहेबांना हसणं अनावर होऊन जातं.

बाप ओळख न दाखवता दुकानातून पळून जातो.

4 comments: