Thursday, June 30, 2016

गर्व

गर्वच नाही तर माज आहे मराठी असल्याचा !!!
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

असले स्टेटस टाकणारी टाळकीच मुंबईला 'बॉम्बे' आणि भारताला 'इंडिया' म्हणण्यात आघाडीवर असतात.

No comments:

Post a Comment