Monday, August 22, 2016

मे*** भात !

थोडा सर्दी-खोकला असल्याने बाळासाहेबांची खाण्याची थोडी -म्हणजे नेहमीपेक्षा थोडी जास्तच- नाटकं चालू होती. त्यामुळे माँसाहेबांनी थोडं -म्हणजे नेहमीपेक्षा थोडं जास्तच- प्रेमाने घ्यायचं ठरवलं.

माँसा : काय खायचंय बाळाला? भात की पोळी की दोन्ही?

बासा : पोळी अजिबात नको. फक्त भात.

माँसा : बरं. वरणभात, आमटीभात, पिठलंभात की मेतकुटभात?

बासा :  वरणभात नको...

आमटीभात मुळीच नको

पिठलंभात अजिबात नको

आणि मेकुड-भात तर श्या श्या.... यक यक यक...ईईई... अजिबाSSSSSत नको...

आणि त्या दिवसापासून आमच्या आयुष्यातून मेकु.... सॉरी मेतकुट भाताचं कायमस्वरूपी विसर्जन झालं !!!!

6 comments: