Tuesday, September 13, 2016

गुडघ्याला बाशिंग : भाग २

गुडघ्याला बाशिंग : भाग १ इथे वाचता येईल.

-------------------------------------------------------------------------

नवीन आणलेल्या ड्रॉइंग बुकवर नाव घालण्याचा युवराजांचा कार्यक्रम चालू होता. एकीकडे आईसाहेबांच्या अक्षर चांगलं काढण्याबद्दलच्या सूचना चालू होत्या. नाव घालायला घेणार इतक्यात युवराज थबकले.

युरा : आई, हे काय लिहिलंय इथे?

आसा : काय लिहिलंय?

युरा : मास्टर की मिस्टर काहीतरी लिहिलंय. आणि मिसेस पण लिहिलंय. म्हणजे काय? काय लिहायचं तिकडे

आसा : (हसू आवरत).. अरे मिसेस नाही. मिस. मिस म्हणजे यंग गर्ल. लहान मुलगी. आणि मास्टर म्हणजे तू. यंग बॉय. लहान मुलगा. 

आईसाहेबांनी दोन मिनिट थांबून राजांना काही कळतंय का याचा अंदाज घेतला आणि पुढे बोलायला सुरुवात केली. 

"
आणि मिसेस म्हणजे मोठी मुलगी. लग्न झालेली. म्हणजे मी. आणि मिस्टर म्हणजे लग्न झालेला मोठा मुलगा. म्हणजे तुझा बाबा."  

युरा : अच्छा अच्छा. मला वाटलं मास्तर म्हणजे तुझं नाव लिहायचं. तू माझी ड्रॉइंग मास्तर आहेस ना. म्हणून.

आसा : काहीही काय? मी काय मास्तर आहे का? ते जाऊ दे. आता ते 'मिस' लिहिलंय ते कट कर आणि मास्टरच्या इथे तुझं नाव लिही पटकन.

युरा : हो. लिहितो.

आसा : कळला ना आता मास्टरचा अर्थ? (डब्बल कन्फर्मेशन यु नो.) 

युरा : हो कळला. मी यंग बॉय आहे म्हणून मास्टरच्या इथे माझं नाव लिहायचं आणि तशीही मला लग्न झालेली मिसेस नाहीच्चे म्हणून ते मिसेस कट करायचं. 

मिसेस आईसाहेब कोलमडल्यात आणि मास्टर (ऑफ द मास्टर्स) युवराज पुढच्या षटकाराच्या तयारीला लागलेत !!!!

2 comments: