Friday, September 23, 2016

ओझं

आज ट्रेनमध्ये दोन माणसं समोर येऊन बसली. एक साधारण चाळीशीच्या आसपासचा तर दुसरा पन्नाशीतला असावा. चांगल्याच गप्पा चालू होत्या त्यांच्या. मी पुस्तकात डोकं खुपसून बसलो होतो.

 "शेतकरी, आंदोलन, संघटना, विचार, चर्चा, धोरण, सभा" असं बरंच काही कानावर पडत होतं. थोडक्यात चांगलीच सिरीयस आणि जेन्युइन चर्चा चालू होती त्यांच्यात.

 बोलता बोलता जरा वेळाने चाळीशीने पन्नाशीला विचारलं "तुमचा मुलगा काय करतो?"

पन्नाशीचा चेहरा क्षणभरच पडला. पण लगेच सावरत तो उत्तरला "नाहीये मला"

चाळीशी एकदम चपापला. क्षणभर नजर झुकली.

तितक्यात पन्नाशी उत्तरला "मुलगी आहे"

चाळीशी म्हणाला "ओह सॉरी हां" . .

मी नकळतच एकदम सुटकेचा निःश्वास टाकला. पण क्षणभरच.........

.
.
.

नंतर एकदम मळमळल्यासारखंच व्हायला लागलं !!!!

3 comments:

  1. आजच्या ्काळातही लोक असा विचार करतात याचे वाईट वाटते.

    ReplyDelete